СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

ВАКАНЦИОНЕН ДОМ
"ДО КЛЮЧ В РЪКАТА

Програмата за изграждане на ваканционен дом
"До ключ в ръка“ е създадена специално за нашите клиен ти, които искат да построят своят ваканционен дом споре д собствените си предпочитания, върху парцелa който са ми ще изберат.

Как работи:

Първо записваме изискванията,нуждите и финансовите възможности на клиента

Избираме заедно с клиента в последователност:

  • купуване на парцела

  • създаваме план за строеж

  • избораме материали

и създаваме ведомост на работния цикъл

Ние предоставяме подкрепа за правилния избор на парцела върху който ще бъде построен ваканционнит Ви дом и предлагаме наши собствени идеи за избор на постройка

Ние предоставяме пълна подкрепа и съдействие по:

  • проекта

  • дизайна

  • конструкцията

  • декорацията

във всички фази на проекта до пъления цикъл на завършването.

Изготвяме работен график, така че да контролираме времето за завършване и доставката на обекта Използваме надеждна технология и качествени материали,

за да гарантираме, че всяка работа се извършва бързо и ефективно.

 

Предоставяме модерни жилища с високо качество и естетика,персонализирано с естетиката на
клиента

25годишен опит
1300 построени жилища към нашите активи

Ние сме фирмата, на която винаги можете да се доверите!