ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА Max Value

Non

dom

MAX Value е програма, специално създадена за нашите клиенти, които купуват ваканционни имоти, които изграждаме в Паралиа Офриниу. Това е уникална програма за увеличаване на печалбата от инвестицията - закупуване на ваканционен имот.

6% в туристическия сезон

Това дава на нашите клиенти 6% възвръщаемост в туристическия сезон, докато останалите 6 месеца жилището  остава на тяхно разположение за експлоатация или за лична употреба.

Гарантирана възвръщаемост

Групата Kourtidis със силата и гаранцията на водеща група в строителството, управлението на Real Estate и недвижими имоти гарантира възвръщаемостта на инвестициите.

С подписването на договор за сътрудничество, който трае най-малко 2 години, клиентът „заключва” изпълнението и, ако желае, подновява договора при неговото изтичане.

Предимства на програмата

Записване